‘Zizi Kirana jang4n awak buat-buat lup4’ – Rafiena

Kuala Lumpur: “Dia jang4n buat-buat lupa. Masa mula-mula bertudung dia ada beritahu pih4k pr0duksi dia bersetuju untuk buka tudung di set penggambaran. Kalau ada yang bertany4 dia akan beritahu bab4k berkenaan dil4kukan sebelum dia bertudung.

“Kemudian dia berub4h hati dan mahu fikir cara lain. Dia biark4n saya macam tunggul apabila terpaks4 menunggunya berminggu-minggu untuk t4hu keputusan rasmi daripadanya.”

Itu kata penerbit dan pengarah drama Jamu Nesan, Datuk Rafiena yang kes4l dengan tindak4n pelak0n, Zizi Kirana yang se0lah-0lah tid4k mahu bertanggungjaw4b terhadap kerja yang diamanahk4n dan tid4k perlu mencari sal4hnya.

Rafiena berkata, selepas pelbag4i usah4 dan cadang4n diberik4n, Zizi seperti meleng4h-lengahk4n tanggungjawab yang diberikan sedangk4n masal4h itu b0leh diselesaik4n dengan cep4t.

“Sebelum dia kahwin lagi kita sudah ajak dia berbinc4ng dan selesaik4n mas4lah ini. Saya sang4t h0rmati keputusannya untuk bertudung tetap1 selepas perbincangan demi perbincangan, dia seakan-akan cub4 meleng4hkan penggambaran Jamu Nesan.

“Dia dan pengurusnya jang4n lup4 yang mereka bersetuju untuk meng1kut segala jadual yang ditetapk4n 0leh pihak pr0duksi. Malah, ketika kerajaan membenark4n aktiviti penggambaran dibuka semula, pihaknya ada mengambil t4waran lain tanpa maklumk4n kepada saya sehingga menjejask4n jadual pelak0n lain. Dia l4ngsung tid4k kasihank4n pelak0n-pelak0n lain yang menunggu jawap4n daripadanya,” katanya.

Rafiena berkata, selepas memaklumk4n t4k b0leh memakai rambut p4lsu, Zizi meminta masa untuk bertemu dengan Mufti Wilayah Persekutuan bagi memint4 pandangan.

Menurutnya, ia b0leh dilakuk4n dengan menghubungi pihak berkenaan saja, tetapi Zizi memilih untuk membuat temujanji di pejabat.

“Bagi saya, 1su ini mud4h saja. Cakap saj4lah tid4k mahu buat atau berker4s mahu lakukan tet4pi sy4ratnya dengan memakai tudung dari awal-awal lagi. Ini tid4k, 4syik dengan alas4n dan mahu mint4 p4ndangan luar,” katanya.

Menurut Rafiena, sebag4i anak seni dia perlu sed4r yang pekerja4n ini menuntut kerja berp4sukan dan apa yang dilakukan menyusahk4n semua pihak.

“Selama ini saya tiad4 mas4lah dengan Zizi. Dia se0rang yang baik dan cub4 menjayak4n watak sebaik mungkin, t4pi 1su berlaku apabila dia memak4i tudung dan engg4n melak0nkan watak yang sedia ada dirinya tid4k bertudung.

“Tindak4n Zizi yang saya kira sengaj4 meleng4h-leng4hkan masa untuk berbinc4ng sud4h menyusahk4n pasuk4n pr0duksi dan baris4n pelak0n yang terik4t dengan beberapa penggambar4n lain. Disebabkan itu saya gugurk4n namanya dan gantik4n dengan Didie Astillah.

“Saya tid4k mahu mendengar alas4n, seb4liknya saya nak tahu pendiri4n yang teguh. Jika dia tid4k bermin4t untuk membawakan watak itu selepas bertudung, cakap saja. Janganl4h selepas saya bagi pendapat untuk memakai rambut p4lsu dia minta masa untuk berbinc4ng sed4ngkan perkara ini b0leh diselesaikan dalam temp0h kur4ng sehari serta beri apa cadangan terbaik,” katanya.

Rafiena turut mendakw4 yang Zizi pern4h mer4yu kepadanya supaya tid4k mengher3t perkara ini ke muka peng4dilan.

“Dia mer4yu supaya saya tid4k teruskan s4man. Memang pada awal perbincang4n saya tid4k bersetuju dengan keputusan dia memakai tudung untuk bawak4n watak ketua m4fia. Jadi, saya cakap dia perlu t4nggung segala kerugi4n yang dianggark4n ratusan ribu Ringgit atau saya akan terusk4n dengan s4man. “N4mun, saya masih berlembut hati kerana dia beritahu dia ti4da wang sebanyak itu. Saya pun fikirlah apa lagi cara untuk saya teruskan penggambaran ini. Kalau ikutk4n pihak stesen TV, mereka mint4 saya gugurk4n namanya tapi saya cuba ajak dia berbinc4ng.

“Orang luar juga perlu faham yang saya tid4k b0leh sesuka hati tuk4r jalan cerita yang sudah d1persetujui stesen TV. Siapa nak t4nggung kerugin? Setiap perubah4n jalan cerita perlu minta kebenar4n dan kelulusan terlebih dulu,” katanya.

Rafiena berkata, dia meminta Zizi tid4k pusing cerita kerana semua kru pr0duksi dan pelak0n tahu cerita sebenar.

“Mereka sanggup k0rbankan masa sehingga ada yang s4nggup t0lak tawaran lain semata-mata untuk ikut jadual Zizi kerana mahu penggambaran ini dijayakan. Mereka tahu harg4i tanggungjawab yang perlu dilun4skan,” katanya.

Harian Metro semalam melap0rkan Zizi menafik4n dakwa4n Rafiena mengatakan dirinya banyak keren4h bagi meneruskan penggambaran drama berkenaan.

Zizi berkata, dia teg4s dengan pendiri4n tidak akan membuk4 tudung atau memak4i rambut p4lsu semata-mata bagi melak0nkan watak ketua mafi4 itu.

“Saya tid4k pernah cak4p tak nak berlak0n atau terusk4n penggambaran. Dari awal saya cakap nak buat seb4b suka dengan watak dan cerita ini. Cuma perlu kena dengan penampilan saya yang sudah bertudung. Saya setuju ambil taw4ran ini pun sebab ia dijangka habis sebelum Ramadan,” katanya.

Terdahulu dalam satu lap0ran media, Rafiena mend4kwa Zizi banyak keren4h bagi meneruskan penggambaran drama arahannya berjudul Jamu Nesan.

Susulan itu, Zizi didakw4 melangg4r k0ntrak dan digugurk4n daripada meneruskan watak Madam Zoora dan digantikan dengan Didi Astillah.

sumber Harian metro

Advertisement

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Comment