[VIDEO] Kesian,Tanpa Disangka 550 Biri-Biri M4ti Dip4nah Petir Ketika Sedang Memakan Rumput

š‘“š’†š’…š’Šš’‚ š’…š’Š š‘®š’†0š’“š’ˆš’Šš’‚ š’ƒš’‚š’“š’–-š’ƒš’‚š’“š’– š’Šš’š’Š š’Žš’†š’š’‚š’‘0š’“š’Œš’‚š’ š’”š’†š’ƒš’‚š’š’šš’‚š’Œ šŸ“šŸ“šŸŽ š’†š’Œ0š’“ š’ƒš’Šš’“š’Š-š’ƒš’Šš’“š’Š š’Ž4š’–š’• š’…š’Šš’‘4š’š’‚š’‰ š’‘š’†š’•š’Šš’“ š’Œš’†š’•š’Šš’Œš’‚ š’”š’†š’…š’‚š’š’ˆ š’Žš’†š’“4š’ˆš’–š’• š’…š’Š š’‘š’‚š’…š’‚š’š’ˆ š’“š’–š’Žš’‘š’–š’• š’…š’Š š’‘š’†š’“š’ˆš’–š’š’–š’š’ˆš’‚š’ š‘µš’Šš’0š’•š’”š’Žš’Šš’š’…š’‚, š’”š’†š’š’‚š’•š’‚š’ š‘®š’†0š’“š’ˆš’Šš’‚.

š‘“š’†š’š’–š’“š’–š’• š’š’‚š’‘0š’“š’‚š’ š’Œš’†š’‹š’‚š’…š’Šš’‚š’ š’Šš’•š’– š’ƒš’†š’“š’š’‚š’Œš’– š’‘š’‚š’…š’‚ šŸ— 0š’ˆ0š’” š’…š’Š š’Žš’‚š’š’‚ š’‘š’†š’Žš’Šš’š’Šš’Œ š’•š’†š’“š’š’‚š’Œš’‚š’, š‘µš’Šš’Œ0š’š’‚š’š š‘³š’†š’—š’‚š’0š’—, š’Žš’†š’š’†š’“š’Šš’Žš’‚ š’‘š’‚š’š’ˆš’ˆš’Šš’š’‚š’ š’…š’‚š’“š’Š š’‘š’†š’š’ˆš’†š’Žš’ƒš’‚š’š’‚ š’Žš’†š’Žš’‚š’Œš’š’–š’Žš’Œš’‚š’ š’“š’‚š’•š’–š’”š’‚š’ š’†š’Œ0š’“ š’ƒš’Šš’“š’Š-š’ƒš’Šš’“š’Š š’•š’†š’š’‚š’‰ š’•š’†š’“š’ƒvš’vš’‰ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š’“š’Šš’ƒš’–š’• š’‘š’†š’•š’Šš’“. š‘Øš’‘š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’…š’Šš’Œš’†š’•š’‚š’‰š’–š’Š 0š’š’†š’‰ š‘³š’†š’—š’‚š’0š’— š’Šš’‚š’š’‚š’‰, š’“š’‚š’Œš’‚š’š’š’šš’‚ š’Šš’•š’– š’‹š’–š’ˆš’‚ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’Ž4š’š’ˆš’”š’‚ š’‘4š’š’‚š’‰š’‚š’ š’‘š’†š’•š’Šš’“. š‘»š’†š’•š’‚š’‘š’Š š’‰š’‚š’š’šš’‚ š’”š’†š’Œš’‚š’…š’‚š’“ š’‘š’†š’š’ˆš’”š’‚š’ š’”š’†š’Œš’†š’•š’Šš’Œš’‚.

š‘®š’‚š’Žš’ƒš’‚š’“ š’…š’‚š’ š’—š’Šš’…š’†0 š’…š’Š š’0š’Œš’‚š’”š’Š š’Žš’†š’š’–š’š’‹š’–š’Œš’Œš’‚š’ š’“š’‚š’•š’–š’”š’‚š’ š’ƒš’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’Š š’ƒš’Šš’“š’Š-š’ƒš’Šš’“š’Š š’ƒš’†š’“š’ˆš’†š’š’Šš’Žš’‘š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’…š’Š š’‘š’‚š’…š’‚š’š’ˆ š’“š’–š’Žš’‘š’–š’• š’…š’Š š‘®š’–š’š’–š’š’ˆ š‘Øš’ƒš’–š’, š’Œš’‚š’˜š’‚š’”š’‚š’ š’‘š’†š’š’ˆš’†š’Žš’ƒš’‚š’š’‚š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’‘0š’‘š’–š’š’‚š’“ š’…š’Š š’”š’†š’š’‚š’•š’‚š’ š‘®š’†0š’“š’ˆš’Šš’‚.

š‘³š’†š’—š’‚š’0š’— š’…š’‚š’ š’“š’‚š’Œš’‚š’š’š’šš’‚ š’„š’–š’ƒš’‚ š’Žš’†š’Žš’Šš’š’•š’‚ š’ƒš’‚š’š’•š’–š’‚š’ š’Œš’†š’˜š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’…š’‚š’“š’Š š’‘š’Šš’‰š’‚š’Œ š’ƒš’†š’“š’Œš’–š’‚š’”š’‚ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’‚š’š’ˆš’ˆš’–š’š’ˆ š’Œš’†š’“š’–š’ˆš’Šš’‚š’ š’Šš’•š’–, š’•š’†š’•š’‚š’‘š’Š š’‘š’Šš’‰š’‚š’Œ š’ƒš’†š’“š’Œš’–š’‚š’”š’‚ š’‘š’–š’š’‚ š’Žš’†š’š’šš’‚š’•š’‚š’Œš’‚š’ š’Žš’†š’“š’†š’Œš’‚ š’‘š’†š’“š’š’– š’Žš’†š’š’†š’š’•š’–š’Œš’‚š’ š’‘š’–š’š’„š’‚ š’”š’†š’ƒš’†š’š’‚š’“ š’Œš’†š’Ž4š’•š’Šš’‚š’ š’‰š’‚š’Šš’˜š’‚š’ š’•š’†š’“š’š’‚š’Œš’‚š’ š’Šš’•š’–.

“š‘ŗš’†š’‹š’–š’‹š’–š’“š’š’šš’‚, š’Šš’š’Š š’‚š’…š’‚š’š’‚š’‰ š’Œš’†š’” š’‘š’†š’“š’•š’‚š’Žš’‚ š’Œš’‚š’š’Š š’ƒš’†š’“š’š’‚š’Œš’–. š‘²š’‚š’Žš’Š š’ƒš’†š’š’–š’Ž š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’“ š’šš’‚š’š’ˆ š’“š’Šš’ƒš’–š’• š’‘š’†š’•š’Šš’“ š’Žš’‚š’Žš’‘š’– š’Žš’†š’Žš’ƒvš’vš’‰ š’ƒš’†š’ˆš’Šš’•š’– š’ƒš’‚š’š’šš’‚š’Œ š’ƒš’Šš’“š’Š-š’ƒš’Šš’“š’Š. š‘ŗš’–š’…š’‚š’‰ š’•š’†š’š’•š’– š’‘š’†š’‹š’‚š’ƒš’‚š’• š‘«š’‚š’•š’–š’Œ š‘©š’‚š’š’…š’‚š’“ š’‚š’Œš’‚š’ š’ƒš’†š’“š’Š š’ƒš’‚š’š’•š’–š’‚š’. š‘»š’†š’•š’‚š’‘š’Š š’‘š’†š’Žš’Šš’š’Šš’Œš’š’šš’‚ š’‘š’†š’“š’š’– š’Žš’†š’š’„š’‚š’“š’Š š’‘š’–š’š’„š’‚ š’”š’†š’ƒš’†š’š’‚š’“ š’Œš’†š’Ž4š’•š’Šš’‚š’ š’‰š’‚š’Šš’˜š’‚š’ š’•š’†š’“š’”š’†š’ƒš’–š’•,” š’Œš’‚š’•š’‚ š‘Øš’š’†š’™š’‚š’š’…š’†š’“ š‘“š’Šš’Œš’†š’š’‚š’…š’›š’†, š‘»š’Šš’Žš’ƒš’‚š’š’‚š’ š‘«š’‚š’•š’–š’Œ š‘©š’‚š’š’…š’‚š’“ š‘µš’Šš’0š’•š’”š’Žš’Šš’š’…š’‚.

šŸšŸ 0š’ˆ0š’” šŸšŸŽšŸšŸ, š’”š’†š’ƒš’‚š’š’šš’‚š’Œ šŸ“šŸ“šŸŽ š’ƒš’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’Š š’ƒš’Šš’“š’Š-š’ƒš’Šš’“š’Š š’…š’Šš’ƒš’‚š’Œš’‚š’“ š’…š’Š š’0š’Œš’‚š’”š’Š š’Œš’†š’“š’‚š’š’‚ š’•š’Šš’‚š’…š’‚ š’Œš’†š’Žš’–š’…š’‚š’‰š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’…š’‚š’‘š’‚š’• š’…š’Šš’ˆš’–š’š’‚š’Œš’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’Žš’ƒš’‚š’˜š’‚ š’•š’–š’“š’–š’ š’ƒš’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’Š š’‰š’‚š’Šš’˜š’‚š’ š’•š’†š’“š’š’‚š’Œš’‚š’ š’Šš’•š’–. š‘»š’Šš’…š’‚š’Œ š’…š’‚š’‘š’‚š’• š’…š’Šš’‘š’‚š’”š’•š’Šš’Œš’‚š’ š’”š’‚š’Žš’‚ š’‚š’…š’‚ š’‘š’†š’Žš’Šš’š’Šš’Œš’š’šš’‚ š’…š’Šš’ƒš’†š’“š’Šš’Œš’‚š’ š’‘š’‚š’Žš’‘š’‚š’”š’‚š’.

š‘²š’†š’‹š’‚š’…š’Šš’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’”š’‚š’Žš’‚ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’ƒš’†š’“š’š’‚š’Œš’– š’‘š’‚š’…š’‚ š’•š’‚š’‰š’–š’ šŸšŸŽšŸšŸ” š’…š’Š š‘µ0š’“š’˜š’‚š’š, š’Œš’†š’•š’Šš’Œš’‚ š’”š’†š’Œš’–š’Žš’‘š’–š’š’‚š’ š’Œš’Šš’“š’‚-š’Œš’Šš’“š’‚ šŸ‘šŸŽšŸŽ š’†š’Œ0š’“ š’“š’–š’”š’‚ š’…š’Šš’•š’†š’Žš’–š’Š š’Ž4š’•š’Š š’…š’Š š’Œš’‚š’˜š’‚š’”š’‚š’ š’•š’†š’“š’‘š’†š’š’„š’Šš’ š’…š’Š š‘Æš’‚š’“š’…š’‚š’š’‚š’š’ˆš’†š’“š’—š’Šš’…š’…š’‚.

š‘ŗš’–š’Žš’ƒš’†š’“: 0š’…š’…š’Šš’•š’š š‘Ŗš’†š’š’•š’“š’‚š’
š‘Ŗš’“š’†š’…š’Šš’•: š‘»š’‰š’† š‘¹š’†š’‘0š’“š’•š’†š’“

Terima Kasih! Telah Membaca,Dah Baca,Jangan Lupa K0men Dan Share-Share Yer.

Hendak membeli jentera batu, Alat binaan jalan raya; Sebelum buat berfikir dahulu, Agar tidak jadi terpedaya.Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak PETUADAHULU juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini. Segala k0men adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

B0leh Baca Artikel Menarik Sebelumnya kat bawah ni.

Advertisement

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment