Transgender perlul ubah cara penampilan dahulu sebelum masuk masjid, surau

“Apabila bert3mbung kepentingan sebahagian kecil manusia dengan kepentingan umum maka Islam mengajar umatnya supaya mengutamakan kepentingan umum.”

Golongan mukhannath (tr4nsgender) disarankan mengub4h cara penampilan mereka di tempat ibadah supaya tidak kel1hatan berbeza atau ganj1l berbanding jemaah yang lain, kata Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Mohd Noor.

Mengulas mengenai langkah pihak berkuasa negeri yang sedang menelit1 kemungk1nan untuk mengenakn larang4n terhadap golongan terbab1t daripada memasuki masjid, Wan Salim berkata pihaknya amat bersimpat1 dengan gol0ngan tersebut kerana mereka memang ingin diter1ma 0leh masyarakat.

N4mun menurutnya, gol0ngan tersebut juga haruslah berusaha menyesuaikan diri dengan budaya dan n0rma masyarakat tempatan di tempat mereka menjalani kehidupan.

“Jawatankuasa masjid yang dilantik 0leh majlis agama Islam sesebuah negeri bertanggungjawab memastikan segala urusan berkaitan masjid dan kariah berjalan dengan lancar serta k0ndusif bagi para jemaah menunaikan ibadah.

“Kehadiran gol0ngan mukhannath di masjid dengan penampilan diri mereka yang jangg4l sudah tentu t1dak disenang1 serta meres4hkan jemaah lain.

“Untuk menyelesa1kan kem3lut ini, tiada jalan lain kecual1 mereka mengub4h cara penamp1lan ketika berada di tempat 1badah supaya tidak lagi kel1hatan ganj1l atau berbeza dengan jemaah lain,” katanya kepada Malaysiakini.

Kelmarin Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Shaary berkata kerajaan sedang menelit1 untuk mengenak4n larang4n kepada tr4nsgender daripada memasuki masjid di Wilayah Persekutuan.

Langkah itu – jika dilulusk4n – akan menjadikan Wilayah Persekutuan negeri kedua selepas Perlis melaksanakan larang4n tersebut.

Ahmad Marzuk berkata t1ndakan Perlis mengenakan larang4n berkenaan adalah wajar demi menjaga kesucian masjid dan menghindar1 kekel1ruan dalam kalangan masyarakat.

Wan Salim berkata supaya gol0ngan terbabit perlu mengh0rmati kesucian rumah ibadah Islam dengan penampilan yang sesuai.

“Apabila bertembung kepentingan sebahagi4n kecil manusia dengan kepenting4n umum maka Islam mengajar umatnya supaya mengutamakan kepentingan umum.

“Maka jika gol0ngan mukhannath terus berd3gil untuk menampilkan diri mereka secara t1dak wajar maka pihak pengurusan masjid t1ada pilihan kecual1 berteg4s menghal4ng mereka hadir di masjid.

“Terser4h kepada gol0ngan berkenaan untuk memilih apa yang mereka fikir baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.
Jelas Wan Salim, gol0ngan transgender yang memilih gaya hidup bertentang4n dengan Islam dijangka berdepan dengan kesukar4n terutamanya apabila berinteraks1 dengan orang ramai.

Katanya mereka juga dianggap menzalim1 diri sendiri apabila memilih cara dan gaya hidup yang bertentang4n dengan hukvm agama.

Sumber malaysiakini

Advertisement

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Comment