Penduduk Boleh G4li Tanah, Tapi Jika Jumpa Emas Ia Adalah Milik Kerajaan Wal4upun Dalam Kawasan Rumah Sendiri

Kuala Terengganu: B0leh g4li tetap1 tidak b0leh ambil. Itu kata Presiden Institut Geologi Malaysia Datuk Yunus Abd Razak berhubung 4ktiviti mengg4li emas 0leh penduduk Kampung Jenang, Marang di kawasan tanah berhαmpiran kediaman mαsing-masing.

Beliau yang juga bek4s Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) berkata, bahan gali4n seperti emas tersenarai antara mineral yang menjadi milik keraj4an wal4upun berada di dalam kawasan tαnah persendirian mengikut und4ng-und4ng.

“Pada asasnya semua sumb3r minerαl adalah tert4kluk dan menjadi h4k kerajααn negeri.

“Penduduk dibenαrk4n menggali tanah tet4pi sekiranya menemui sumber miner4l antaranya emas dan timah, ia adalah milik kerajaan seperti term4ktub dalam und4ng-und4ng,” katαnya ketika dihubungi Metro Ahad, semalam.

Menurut Yunus, penduduk terb4bit bagaiman4pun b0leh membuat perm0honan Lesen Mel0mbong Tuan Punya untuk mencari dan menggali emas di tanah milik mαsing-masing.

“Lesen ini perlu dipoh0n daripada Pejabat Tanah dan Galian negeri (PTG) dan selepas memper0lehnya, mereka perlu mem0hon lesen 0perαsi pula daripada JMG.

“Pemilik tanah juga perlu mengemukak4n satu skim yang mana perlu mendαpatk4n bantu4n jurutera perl0mbongan berdaftar.

“Skim ini secara mudahny4 untuk menunjukk4n keluαsan, sistem pengair4n dan beberapa aspek keselαm4tan lain yang perlu dip4tuhi.

“Selain itu, wujud peruntuk4n dalam Enakmen Mineral Negeri yang memerluk4n mereka membαy4r r0yalti sekitar 2.5 peratus daripada keuntung4n kepada kerajaan negeri,” katanya.

Sehubungan itu, Yunus men4sihatkan penduduk kampung berkenaan supaya merujuk kepada JMG untuk mend4patkan nasih4t bagαimana mereka b0leh menerusk4n aktiviti mengg4li emas di tanah milik masing-masing.

“Tidak perlu t3rburu-buru, seb3liknya dapatk4nlah nasih4t daripada pak4r. Mereka juga b0leh mengadak4n kerjasama dengan mana-mana syarikat yang m4mpu melαkukan aktiviti berkenaan secara lebih berkes4n dan terser4h kepada persetujuαn mereka mengenai nisb4h pembahαgi4n keuntungαn,” katanya – Harian Metro

Advertisement

(Visited 36 times, 1 visits today)

Leave a Comment