Page saran KPM tawar Skim Pemisah Sukarela ( VSS) kepada guru t0lak vaksin

Ketika negara berdep4n kr1sis dan situas1 yang b3lum pern4h berl4ku, kata Kumpulan Bert1ndak Ibu Bapa Bagi Pendidikan (Page), kerajaan waj4r mengamb1l keputus4n suk4r semasa mengurusk4n guru yang men0lak vaks1n C0vid-19 tanp4 alas4n munasab4h.

Justeru kata Pengerusi Page, Noor Azimah Abdul Rahim, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) waj4r memberi pert1mbangan untuk menawarkan sk1m pem1sahan sukarela (VSS) untuk guru-guru terbab1t.

“Keputus4n yang pal1ng suk4r perlu diambil dalam situas1 pandem1k yang sebelum ini belum pernah berlaku,” katanya kepada Malaysiakini.

Selain itu di p1hak guru pula kata Noor Azimah jika mereka memang sengaj4 engg4n disunt1k vaks1n dan bukannya ak1bat kekang4n kes1hatan, berundur secara sukarel4 adalah langkah yang terba1k.

Atau, katanya, KPM perlu menasihat1 guru berkenaan agar bersar4 secara terh0rmat.

Noor Azimah berkata demikian semasa mengul4s kenyataan Menteri Pendidikan, Mohd Radzi Jidin, mengena1 segelint1r guru yang engg4n divaks1n dan bakal berdepan t1ndakan tatatert1b.

Mohd Radzi baru-baru ini dilap0rkan berkata lebih 2,500 guru memil1h untuk tidak mener1ma sunt1kan vaks1n C0vid-19.

Ek0ran daripada itu, Mohd Radzi berkata guru-guru yang engg4n mengamb1l sunt1kan vaks1n akan dias1ngkan daripada sesi pembelajaran di sekolah selain bak4l diamb1l t1ndakan.

Bagaimanapun, Mohd Radzi berkata pihaknya bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam sed4ng menel1ti tindak4n yang boleh diamb1l terhadap guru-guru tersebut.

Mengul4s lanjut, Noor Azimah berkata guru-guru terbab1t sebenarnya tidak perlu b1mbang dengan pilihan yang ada kerana sela1n sek0lah, mas1h ada sumber mata pencar1an lain yang menguntungk4n buat mereka.

“Ada mat4 pencarian lain yang menguntungk4n (lucrative), seperti memberi tu1syen secara dalam talan yang b0leh diter0ka,” katanya.

sumber : Malaysiakini

Advertisement

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Comment