Mulai 1 Januari, hanya pekerja div4ksin b0leh ke pejabat

SINGAPURA: Mulai 1 Januari tahun dep4n, hanya pekerja yang divaksin4si atau pul1h daripada C0VID-19 dalam temp0h 270 hari dibenark4n kembali ke tempat kerja, menurut Kementerian Kesihatan (MOH) semalam.

Ini bermakna mereka yang b3lum div4ksin tid4k dibenark4n berbu4t demikian melaink4n mereka diuji neg4tif C0VID-19 dan perlu men4nggung k0s uji4n s4ringan.

Uji4n hendaklah dijalank4n 0leh penyedia diluluskan MOH dan mesti s4h selama temp0h pekerja dikehendaki berada di tempat kerja. Keputusan uji4n pant4s antigen neg4tif sah selama 24 jam.

Majikan sang4t digalakk4n untuk memberi pertimbang4n khusus kepada kakitang4n h4mil atau tidak l4yak dari segi perubat4n untuk mendapatk4n v4ksin.

Bagi pekerja yang tid4k layak dari segi perubat4n untuk semua v4ksin di bawah pr0gram vaksinasi kebangsaan (NVP), termasuk suntik4n Sinovac, mereka akan dikecualik4n daripada keperluan vaksin4si jika mereka perlu bekerja di lok4si, menurut MOH dan Kementerian Tenaga Manusia (MOM).

Jika tid4k, kumpul4n pekerja ini harus dibenark4n bekerja dari rumah sekiranya mereka dapat mel4kukannya. Keti4daan di tempat kerja tidak b0leh mempeng4ruhi penilaian prestasi mereka, kata MOM.

Kumpulan ini mungkin ditugask4n untuk kerja lebih bersesuai4n yang b0leh dil4kukan dari rumah, menurut kementerian itu.

Pilihan temp4t kerja dari rumah juga h4rus dipertimbangk4n untuk wanita h4mil yang tidak diberi v4ksin, kata MOM.

“Pekerja h4mil juga am4t digalakk4n untuk diberi v4ksin di bawah NVP,” menurut kementerian itu.

Pihak berkuas4 menjelask4n dalam kalangan wanita h4mil yang tidak div4ksinasi dan diraw4t di h0spital kerana C0VID-19 di Singapura, 20 peratus daripada mereka memerluk4n 0ksigen dan 10 peratus memerluk4n rawatan di unit rawat4n rapi (ICU) sehingga akhir September lalu.

“Sebalikny4 berlaku kepada w4nita hamil yang diberi v4ksin dan dijangkit1 C0VID-19 kerana tiad4 se0rang pun daripada mereka memerluk4n oksigen atau dihantar ke ICU,” menurut MOH dan MOM. – AGENSI

SUMBER BERITA HARIAN

Advertisement

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Comment