MUI keluar fatwa beri wang kepada pengemis adalah har4m

JAKARTA – Sebuah pertubuhan ulama Indonesia baru-baru ini telah mengeluark4n fatwa yang mengatak4n hvkum memberi wang kepada pengem1s di jalanan adalah h4ram, lap0r laman berita Coconuts semalam.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan yang merupak4n antara bad4n ulama tertinggi dan p4ling berpeng4ruh di negara itu mengeluark4n fatwa tersebut minggu ini.

Ia adalah berdasarkan tafsir4n undang-undang dan ajaran Islam. Menurut majlis itu, pemberi4n wang kepada pengem1s hanya membuatk4n serta memb0lehkan mereka terus mengem1s.

“Pemberian wang kepada pengem1s jalanan meny0kong tindak4n mereka dan pada masa yang sama g4gal untuk mendidik kumpulan itu untuk membina 4khlak yang baik,” kata Setiausaha Agung MUI Sulawesi Selatan, Muammar Bakri

Beliau men4mbah lagi, perbuat4n itu adalah satu d0sa kepada pemberi dan juga penerima.

Terdapat banyak lap0ran mengenai s1ndiket yang meng4mbil bahagian daripada wang yang diberik4n kepada pengem1s jalan4n, termasuk kanak-kanak di Indonesia.

Malah, terdapat juga fen0mena orang kaya yang pergi ke bandar-bandar besar untuk mengem1s memandangk4n lebih mudah meraih simpat1 orang ramai berb4nding bekerja seperti biasa.

Dalam fatwanya, MUI memberi amar4n bahawa mereka yang meminta-minta walaupun berkem4mpuan dari segi fizikal dan mental diangg4p melakuk4n d0sa yang lebih besar.

Tambahan pula, kehadir4n pengem1s jalanan juga b0leh mengg4nggu keselam4tan dan ketenteram4n di kawasan awam.

MUI menasihatk4n 0rang ramai untuk menyalurk4n wang mereka melalui pertubuhan amal yang dipercayai. – AGENSI

sumber kosmo online

Advertisement

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Comment