Malang Tak Berbau,Gadis TikTok M4ut Terj4tuh Dari Tingkat 9 Ketika Rakam Gambar Selfie Matahari Terbenam Di Atas Bumbung

𝑺𝒆0𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒈𝒂𝒅𝒊𝒔 𝑻𝒊𝒌𝑻0𝒌 𝒎4𝒖𝒕 𝒕3𝒓𝒋4𝒕𝒖𝒉 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏 𝟗 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒑𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒏𝒋𝒂𝒕 𝒃𝒖𝒎𝒃𝒖𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒅𝒊𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒌𝒂𝒎 𝒗𝒊𝒅𝒆0/𝒈𝒂𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒌𝒂𝒏𝒅𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒂𝒌𝒂𝒖𝒏 𝑻𝒊𝒌𝑻0𝒌𝒏𝒚𝒂.

𝑲𝒖𝒃𝒓𝒂 𝑫0𝒈𝒂𝒏, 𝟐𝟑, 𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒉𝒖𝒍𝒖 𝒎𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒓𝒂𝒉𝒊 𝒔𝒆𝒑𝒖𝒑𝒖𝒏𝒚𝒂, 𝑯𝒆𝒍𝒆𝒏, 𝟏𝟔, 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑱𝒖𝒎𝒂𝒂𝒕 𝒍𝒂𝒍𝒖 𝒅𝒊 𝑰𝒔𝒕𝒂𝒏𝒃𝒖𝒍, 𝑻𝒖𝒓𝒌𝒊 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒌𝒆𝒅𝒖𝒂-𝒅𝒖𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒃𝒊𝒍 𝒌𝒆𝒑𝒖𝒕𝒖𝒔𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒖𝒂𝒕 𝒓𝒂𝒌𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒗𝒊𝒅𝒆0 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒃𝒖𝒎𝒃𝒖𝒏𝒈.

𝑲𝒆𝒃𝒆𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒌𝒂 𝒊𝒕𝒖 𝒎𝒂𝒕𝒂𝒉𝒂𝒓𝒊 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒏𝒂𝒎 (𝒋𝒂𝒎 𝟕.𝟑𝟎 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒈) 𝒅𝒂𝒏 𝒅𝒖𝒂 𝒈𝒂𝒅𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒓𝒌𝒆𝒏𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒈𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒏𝒋𝒂𝒕 𝒃𝒖𝒎𝒃𝒖𝒏𝒈 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒌𝒂𝒎𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒕𝒊𝒌 𝒊𝒏𝒅𝒂𝒉 𝒊𝒕𝒖 𝒔𝒂𝒎𝒃𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇𝒊𝒆.

𝑫𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒎𝒂, 𝑫0𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒏𝒋𝒂𝒌 𝒃𝒂𝒉𝒂𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒃𝒖𝒎𝒃𝒖𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒘𝒂𝒓𝒏𝒂 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒃𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒑𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒆𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒕𝒖𝒑 𝒊𝒕𝒖 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓𝒏𝒚𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒌, 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒆𝒃𝒂𝒃𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒕𝒖𝒑 𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒃𝒖𝒕 𝒑𝒆𝒄𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒏 𝑫0𝒈𝒂𝒏 𝒕3𝒓𝒋4𝒕𝒖𝒉 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊𝒂𝒏 𝟏𝟔𝟎 𝒌𝒂𝒌𝒊.

𝑺𝒆𝒑𝒖𝒑𝒖𝒏𝒚𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒋𝒖𝒕 𝒎𝒆𝒍𝒊𝒉𝒂𝒕 𝒌𝒆𝒋𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏 𝒊𝒕𝒖 𝒔𝒆𝒈𝒆𝒓𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒍𝒂𝒓𝒊 𝒌𝒆 𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒉𝒖 𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏𝒂𝒊 𝒂𝒑𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒍𝒂𝒌𝒖 𝒍𝒂𝒍𝒖 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒖𝒂𝒕 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒄𝒆𝒎𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏.

𝑩𝒆𝒃𝒆𝒓𝒂𝒑𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒕 𝒌𝒆𝒎𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏, 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒌 𝒕𝒊𝒃𝒂 𝒅𝒊 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒂𝒕 𝒌𝒆𝒋𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏. 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈𝒏𝒚𝒂 𝑫0𝒈𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈𝒈𝒂𝒍 𝒅𝒖𝒏𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒑𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒂𝒕 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒃𝒂𝒕𝒂𝒏.

𝑨𝒉𝒍𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒈𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒇𝒂𝒊𝒍𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑 𝒌0𝒏𝒕𝒓𝒂𝒌𝒕0𝒓 𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒎𝒆𝒎𝒂𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒕𝒖𝒑 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒌 𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒃𝒖𝒕. 𝑴𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒏𝒆𝒌𝒂𝒅 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒉𝒆𝒓𝒆𝒕 𝒌0𝒏𝒕𝒓𝒂𝒌𝒕0𝒓 𝒃𝒆𝒓𝒌𝒆𝒏𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒆 𝒎𝒂𝒉𝒌𝒂𝒎𝒂𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒖𝒏𝒕𝒖𝒕 𝒌𝒆𝒂𝒅𝒊𝒍𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑫0𝒈𝒂𝒏.

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫: 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐚𝐢𝐥
𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕: 𝑻𝒉𝒆 𝑹𝒆𝒑0𝒓𝒕𝒆𝒓

Terima Kasih! Telah Membaca,Dah Baca,Jangan Lupa K0men Dan Share-Share Yer.

Hendak membeli jentera batu, Alat binaan jalan raya; Sebelum buat berfikir dahulu, Agar tidak jadi terpedaya.Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak PETUADAHULU juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini. Segala k0men adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

B0leh Baca Artikel Menarik Sebelumnya kat bawah ni.

Advertisement

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Comment