M4nsuh GST kesilap4n terbesar PH kata Najib

KUALA LUMPUR – Kerajaan dahulu melakuk4n kesilap4n bes4r apabila membuat keputus4n mem4nsuhkan sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) yang dilaksanak4n kerajaan Barisan Nasional (BN) sebelum ini.

Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Razak berkata, pem4nsuhan itu seben4rnya telah memberi imp4k yang am4t bes4r terutama ketika negara dan dunia khususnya berdep4n dengan p4ndemik C0vid-19.

Beliau memberi cont0h, dalam usaha melaw4n penular4n w4bak itu, kerajaan Arab Saudi telah menaikk4n kadar GST dari lima kepada 15 peratus, manakala Ind0nesia menaikk4n dari 10 ke 11 peratus tahun hadapan dan 12 peratus tahun seterusnya.

Kadar GST Singapura pula, kata beliau, akan dinaikk4n dari tujuh ke sembilan peratus tahun hadapan.

“Saya tid4k mer4sakan negara seperti Arab Saudi, Ind0nesia dan Singapura ini tid4k membuat kajian secara mendalam atau bersik4p kej4m dalam melaksanakan langkah ini.

Menurut Najib, apabila Pakatan Harapan (PH) memerint4h dan mem4nsuhkan GST, mereka mula meng0rbankan kepenting4n jangka panj4ng dengan menju4l beberapa aset negara.

Berikutan tindak4n itu, kerajaan PH terpaks4 berg4ntung kepada hasil minyak untuk mengurus perbelanja4n negara menyeb4bkan aset dan rizab Petr0nas pula berkurang4n dari tahun ke tahun.

“Selepas PH j4tuh, kerajaan baharu Perikatan Nasional (PN) pula meng4mbil alih pentadbiran dan melaks4nakan “lockd0wn” separuh masak dan Perint4h K4walan Pergerakan (PKP) p4ling lama di dunia dalam pengawal4n C0vid-19.

Mengulas mengenai Bajet 2022 yang dibent4ng pada Jumaat lalu, Najib yang merupakan bek4s Menteri Kewangan berkata, itu adalah bajet terbes4r dalam sejarah negara dengan defis1t yang masih tinggi.

Bagaiman4pun, teg4snya, ia penuh risik0 apabila kerajaan terpaks4 meminj4m lebih banyak dana, sedangkan unjuran pendapatan kerajaan masih rend4h.

“Bagi saya, keadaan ini berl4ku disebabk4n beberapa keputus4n dan tind4kan s4lah yang diambil kerajaan yang dibentuk selepas PRU14 dan terpaks4 dit4nggung 0leh kerajaan hari ini.

“Di bawah kerajaan BN d4hulu, def1sit serta nisbah hut4ng negara telah menvrun lapan tahun berturut-turut dengan suku pertama 2018 nisb4h hut4ng kepada KDNK berjaya diturunk4n ke 48.7 peratus.

“Bagaimanapun, nisbah hut4ng ini n4ik semula setiap tahun bermula 2018 sehingga mencapai tahap 62 peratus pada 4khir tahun lepas dan dijangka m3lebihi 66 peratus tidak lama lagi setelah had hut4ng telah dinaikk4n dua kali dari 55 ke 60 peratus pada 2020 dan seterusnya dinaikkan dari 60 ke 65 peratus awal bulan ini,” katanya.

Menurut Najib, defis1t dan hut4ng negara sebenarnya akan lebih tingg1 lagi, tet4pi dib4ntu oleh pengambilan div1den yang tinggi mel4mpau dari Petr0nas sejak PRU 14.

Ujar beliau, pada Ogos lalu, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Petr0nas pernah memberi amar4n bahawa dividen yang ‘dipaks4kan’ terhadap Petr0nas telah melebihi keuntunganny4 setiap tahun sejak 2018.

Katanya, sekiranya Petr0nas untung RM100 setahun, tetapi dalam masa sama perlu membay4r dividen tahunan antara RM120 hingga RM150, maka aset dan rizabnya akan berkur4ng dari tahun ke tahun.

“Bukit kalau sentiasa ditar4h pun akan g0ndol licin,” katanya.

Kata Najib, nilai bersih Petr0nas iaitu aset t0lak semua liabiliti atau hut4ng naik RM318.0 bilion atau hampir empat kali ganda dari RM114.4 bilion sebelum beliau jadi perdana menteri pada 2009 ke RM432.3 bilion.

Ini, termasuk rizab tunai pada ketika PRU14, tetapi sudah menjadi sejarah setelah Petr0nas dijar4h secara berterusan dan asetnya terpaks4 diju4l untuk memb4yar dividen mel4mpau sejak 2018.

Bek4s Perdana Menteri itu memberi c0ntoh aset yang dijual termasuk kepenting4n saham dalam MISC, Petr0nas Dagangan dan Petr0nas gas bernilai RM6 bilion yang diju4l pada 9 Disember 2019.

Ini dikuti kepenting4n saham dalam MISC dan KLCC bernilai RM3.04 bilion diju4l pada 10 Disember 2020 dan baru-baru ini, Petr0nas menju4l pula aset gas di Azerbaijan bernilai RM9.4 bilion yang menjadi k0ntroversi dalam Dewan Rakyat minggu lepas diju4l pada harga sama.

Sehubungan itu, katanya, pen4rafan Petronas juga telah diturunk4n tiga tahun berturut-turut o0eh pelbagai agensi penarafan antarabangsa.

“Ini bermakna, kerajaan tid4k lagi b0leh berg4ntung sepenuhnya kepada Petronas untuk membiaya1 perbelanjaan kerajaan pada masa hadapan, sekali gus mengur4ngkan satu sumber penting bagi hasil kerajaan.

“Di samping itu, menjej4skan pel4buran Petronas dalam mencari kawasan minyak yang baru untuk mengg4ntikan rezab petroleum yang menvrun atau ‘depleted’,” katanya. – MalaysiaGazette

Sumber malaysiakini

Advertisement

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment