Kini Sudah Berubah Menjadi Sangat Cantik,Wanita Ini Dulu Seorang P3nagih D4dah Pada Usia 15 Tahun

š‘ŗš’†0š’“š’‚š’š’ˆ š’˜š’‚š’š’Šš’•š’‚ š’ƒš’†š’“š’Œ0š’š’ˆš’”š’Š š’Žš’†š’š’ˆš’†š’š’‚š’Š š’Œš’Šš’”š’‚š’‰ š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’š’šš’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’Žš’–š’š’‚ š’•š’†š’“š’‹š’†š’ƒš’‚š’Œ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‚š’Œš’•š’Šš’—š’Šš’•š’Š š’‘š’†š’š’š4š’4š’‰š’ˆš’–š’š’‚š’‚š’ š’…4š’…4š’‰ š’‹š’†š’š’Šš’” š’Œ0š’Œ4š’Šš’ š’…š’‚š’ š’‰3š’“0š’Šš’ š’”š’†š’‹š’‚š’Œ š’–š’”š’Šš’‚ šŸšŸ“ š’•š’‚š’‰š’–š’ š’…š’‚š’ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’š’‚š’Žš’Š 0š’—3š’“š’…0š’”š’† š’”š’†š’ƒš’‚š’š’šš’‚š’Œ šŸšŸ— š’Œš’‚š’š’Š š’”š’†š’‰š’Šš’š’ˆš’ˆš’‚ š’Žš’†š’š’ˆš’–š’ƒš’‚š’‰ š’‘š’†š’š’‚š’Žš’‘š’Šš’š’‚š’ š’…š’Šš’“š’Šš’š’šš’‚.

š‘“š’‚š’…š’Šš’”0š’ š‘“š’„š‘“š’‚š’š’–š’”, šŸšŸ—, š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’Œš’–š’Š š’Œš’†š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’‚š’š’š’šš’‚ š’ƒš’†š’“š’–š’ƒš’‚š’‰ š’”š’†š’•š’†š’š’‚š’‰ š’…š’Šš’‘š’†š’š’ˆš’‚š’“š’–š’‰š’Š 0š’š’†š’‰ š’•š’†š’Žš’‚š’ š’š’†š’š’‚š’Œš’Š š’šš’‚š’š’ˆ š’Žš’†š’Žš’‘š’†š’“š’Œš’†š’š’‚š’š’Œš’‚š’š’š’šš’‚ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‘š’†š’š’ƒš’‚š’ˆš’‚š’Š š’‹š’†š’š’Šš’” š’…4š’…4š’‰ š’Œš’†š’•š’Šš’Œš’‚ š’“š’†š’Žš’‚š’‹š’‚, š’Žš’†š’Žš’ƒš’–š’‚š’•š’Œš’‚š’ š’…š’Šš’‚ š’Žš’†š’“3š’Žš’‘š’‚š’• š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’ˆ3š’š’‚š’š’…š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’‘š’‚š’…š’‚ š’–š’”š’Šš’‚ šŸšŸŽ š’•š’‚š’‰š’–š’.

š‘«š’Šš’‚ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’…š’Šš’•š’‚š’‰š’‚š’ š’ƒš’†š’ƒš’†š’“š’‚š’‘š’‚ š’Œš’‚š’š’Š 0š’š’†š’‰ š’‘š’Šš’‰š’‚š’Œ š’ƒš’†š’“š’Œš’–š’‚š’”š’‚ š’…š’‚š’ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’š’‚š’š’Š š’Œš’†š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’‚š’ š’…š’Š š’‹š’‚š’š’‚š’š’‚š’ š’”š’†š’ƒš’†š’š’–š’Ž š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’Žš’ƒš’Šš’ š’Œš’†š’‘š’–š’•š’–š’”š’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’ƒš’†š’“vš’ƒš’‚š’‰ š’…š’‚š’ š’ƒš’†š’ƒš’‚š’” š’…š’‚š’“š’Š š’…4š’…4š’‰.

š‘“š’‚š’…š’Šš’”0š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’ƒš’†š’“š’‚š’”š’‚š’ š’…š’‚š’“š’Š š‘µš’†š’˜ š‘±š’†š’“š’”š’†š’š, š’‹š’–š’ˆš’‚ š’‰š’‚š’Žš’Šš’ š’Œš’†š’•š’Šš’Œš’‚ š’ƒš’†š’“š’–š’”š’Šš’‚ šŸšŸ– š’•š’‚š’‰š’–š’. š‘«š’Šš’‚ š’•š’†š’“š’‘š’‚š’Œš’”š’‚ š’Žš’†š’š’šš’†š’“š’‚š’‰š’Œš’‚š’ š’‚š’š’‚š’Œ š’‘š’†š’“š’†š’Žš’‘š’–š’‚š’š’š’šš’‚ š’Œš’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’ƒš’‚š’…š’‚š’ š’Œš’†š’ƒš’‚š’‹š’Šš’Œš’‚š’ š’…š’Šš’”š’†š’ƒš’‚š’ƒš’Œš’‚š’ š’Œš’†š’•4š’ˆš’Šš’‰š’‚š’š’š’šš’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’•š’†š’“š’Œš’‚š’˜š’‚š’.

š‘²š’Šš’š’Š, š’Šš’ƒš’– š’”š’‚š’•š’– š’‚š’š’‚š’Œ š’Šš’•š’– š’Œš’†š’Žš’ƒš’‚š’š’Š š’Œš’† š’‘š’‚š’š’ˆš’Œš’–š’‚š’ š’Œš’†š’š’–š’‚š’“š’ˆš’‚š’š’šš’‚ š’…š’‚š’ š’”š’†š’…š’‚š’š’ˆ š’ƒš’†š’“š’–š’”š’‚š’‰š’‚ š’Žš’†š’š’…š’‚š’‘š’‚š’•š’Œš’‚š’ š’”š’†š’Žš’–š’š’‚ š’‰š’‚š’Œ š’‘š’†š’š’‹š’‚š’ˆš’‚š’‚š’ š’•š’†š’“š’‰š’‚š’…š’‚š’‘ š’‚š’š’‚š’Œ š’‘š’†š’“š’†š’Žš’‘š’–š’‚š’š’š’šš’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’ƒš’†š’“š’–š’”š’Šš’‚ š’”š’†š’Žš’ƒš’Šš’š’‚š’ š’•š’‚š’‰š’–š’.

š‘³š’‚š’‘0š’“ š‘»š’‰š’† š‘ŗš’–š’, š‘“š’‚š’…š’Šš’”0š’ š’ƒš’†š’“š’‹š’‚š’šš’‚ š’Žš’†š’š’‚š’š’ˆš’‚š’š’Š š’Ž4š’”4š’š’‚š’‰ š’Œš’†š’•4š’ˆš’Šš’‰š’‚š’š’š’šš’‚ š’Šš’•š’– š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’ƒš’‚š’š’•š’–š’‚š’ š’…š’‚š’“š’Š š’‘š’Šš’‰š’‚š’Œ š‘µš‘®0 š’…š’‚š’ š’Œš’Šš’š’Š š’…š’Šš’‚ š’Žš’‚š’‰š’– š’ƒš’†š’“š’Œ0š’š’ˆš’”š’Š š’Žš’†š’š’ˆš’†š’š’‚š’Š š’‘š’†š’š’ˆš’‚š’š’‚š’Žš’‚š’ š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’š’šš’‚ š’Šš’•š’– š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‰š’‚š’“š’‚š’‘š’‚š’ š’…š’‚š’‘š’‚š’• š’Žš’†š’Žš’ƒš’‚š’š’•š’– 0š’“š’‚š’š’ˆ š’š’‚š’Šš’ š’‚š’ˆš’‚š’“ š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’Žš’†š’š’ˆš’–š’š’‚š’š’ˆš’Š š’Œš’†š’”1š’š’‚š’‘š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’…š’Šš’‚ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’š’‚š’Œš’–š’Œš’‚š’.

“š‘²š’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’”š’†š’”š’Šš’‚š’‘š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’”š’†š’…š’‚š’š’ˆ š’ƒš’†š’“š’‹š’–š’‚š’š’ˆ, š’Žš’‚š’”š’Šš’‰ š’‚š’…š’‚ š’‰š’‚š’“š’‚š’‘š’‚š’. š‘Øš’…š’‚ š’‹š’‚š’š’‚š’ š’‘š’†š’š’šš’†š’š’†š’”š’‚š’Šš’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’‚š’”š’‚š’š’‚š’‰ š’Œš’†š’•4š’ˆš’Šš’‰š’‚š’ š’Šš’š’Š. š‘ŗš’†š’ƒš’†š’š’–š’Ž š’Šš’š’Š š’”š’‚š’šš’‚ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’š’‚š’š’Š š’Œš’†š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’‘š’†š’š’–š’‰ š’Œ3š’”3š’š’ˆš’”š’‚š’“š’‚š’‚š’ š’…š’‚š’ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’•š’†š’“š’‡š’Šš’Œš’Šš’“ š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’‚š’Œš’‚š’ š’ƒš’†š’“š’‹š’‚š’šš’‚ š’Œš’†š’š’–š’‚š’“ š’…š’‚š’“š’Š š’Œš’†š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’‚š’ š’”š’†š’‘š’†š’“š’•š’Š š’Šš’•š’–.

“š‘»š’†š’•š’‚š’‘š’Š š’ƒš’Šš’š’‚ š’”š’‚š’šš’‚ š’”š’–š’…š’‚š’‰ š’š’†š’Œš’‚š’…, š’”š’‚š’šš’‚ š’„š’‚š’“š’Š š’Œš’†š’‰š’Šš’…š’–š’‘š’‚š’ š’ƒš’‚š’“š’– š’…š’‚š’ š’”š’‚š’šš’‚ š’Žš’†š’š’†š’Žš’–š’Šš’š’šš’‚. š‘±š’Šš’Œš’‚ š’‚š’…š’‚ š’ƒš’‚š’š’•š’–š’‚š’, š’‘š’†š’ˆš’‚š’š’ˆ š’…š’‚š’ š’‹š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’š’†š’‘š’‚š’”š’Œš’‚š’,” š’Œš’‚š’•š’‚š’š’šš’‚.

š‘ŗš’–š’Žš’ƒš’†š’“: š‘»š’‰š’† š‘ŗš’–š’
š‘Ŗš’“š’†š’…š’Šš’•: š‘»š’‰š’† š‘¹š’†š’‘0š’“š’•š’†š’“

Terima Kasih! Telah Membaca,Dah Baca,Jangan Lupa K0men Dan Share-Share Yer.

Hendak membeli jentera batu, Alat binaan jalan raya; Sebelum buat berfikir dahulu, Agar tidak jadi terpedaya.Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak PETUADAHULU juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini. Segala k0men adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

B0leh Baca Artikel Menarik Sebelumnya kat bawah ni.

Advertisement

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment