Keinginan seksu4l lelaki bujang ketika p3ndemik menvrun-Kajian

DALLAS, TEXAS – Satu k4jian baharu mendapati sebanyak 81 peratus lelaki buj4ng di Amerika Syarikat (AS) meng4kui bahawa p4ndemik C0vid-19 telah menyebabk4n keingin4n mereka untuk melakuk4n hubung4n intim semakin menvrun, dan ia kini bukan lagi dianggap satu keutamaan, lapor akhbar New York Post kelmarin.

Kajian tahunan yang dilakukan 0leh laman temu janji Match itu melibatkan lebih 5,000 lelaki buj4ng di AS yang berusia antara 18 hingga 98 tahun.

Ketua Pen4sihat Saintifik Match, Helen Fisher berkata, p4ndemik C0vid-19 telah menurunkn keinginan seksu4l dalam kalang4n lelaki.

“Apabila pl4net ini ‘terhent1’ seketika, anda tidak b0leh menjangkak4n bahawa psik0logi manusia akan kekal sama.

“Gol0ngan lelaki bujang kur4ng melakukan hubung4n 1ntim dan berada dalam keadaan tertek4n. Kedua-dua fakt0r ini mengurangk4n keingin4n mereka terhad4p aktiviti itu,” katanya.

Tambah Fisher, lelaki buj4ng kini mengakui bahawa mereka mencari hubung4n jangka panjang yang stabil.

“Mereka lebih mengharg4i sesebuah hubung4n dengan hanya 11 peratus lelaki bujang mahu berjanji temu secara k4sual.

“Trend ini menggambark4n situ4si di peringkat gl0bal. Ia b0leh mend0rong kepada kestabil4n pembinaan keluarga dan perkahwin4n yang bahagia,” tambah Fisher. – Agensi

Sumber K.online

Advertisement

(Visited 253 times, 1 visits today)

Leave a Comment