Ginjal bab1 berfungsi pada badan manusia

WASHINGTON – Sebuah pasuk4n perubatan Amerika Syarikat (AS) berjaya meny4mbung ginj4l b4bi buat sementara waktu pada manusia dalam pembedah4n yang dianggap ‘ke4jaiban berp0tensi’ 0leh pakar bed4h yang mengetuai implan tersebut.

Pembedah4n pada 25 September lalu itu melibatk4n haiwan penderm4 yang diubah secara genetik dan pesak1t mat1 0tak yang hidup menggunak4n mesin ventilat0r. Keluarga pes4kit berkenaan memberik4n izin untuk eksperim3n dua hari itu demi kemaju4n sains.

“Ginj4l itu melakuk4n apa yang sep4tutnya dilakukan iaitu membu4ng kumuh4n dan menghasilkan air kenc1ng,” kata, Pengarah Institut transplan di Universiti New York Langone (NYU), Robert Montgomery kepada wartawan AFP.

0rgan tersebut dapat mengurangk4n tahap m0lekul kreatinin iaitu petunjuk utama kesihat4n buah pingg4ng pada pes4kit sebelum pr0sedur transplan.

Montgomery mel4kukan 0perasi itu bersama beberapa pakar lain selama sekitar dua jam.

Mereka menyambung buah pingg4ng bab1 itu pada salur4n dar4h bahagi4n atas sal4h satu kaki pes4kit. Ia dilakukan supaya mereka dapat memerhatik4n sama ada ia berfungs1 dan mengambil s1mpel bi0psi.

Pes4kit itu ingin menjadi penderm4 0rgan dan keluarga mereka pada awalnya kecew4 apabila diberitahu bahawa buah pingg4ng 0rang yang mereka sayangi tidak sesu4i bagi tujuan tersebut, kata Montgomery.

“N4mun, mereka berasa leg1 kerana ini adalah peluang lain untuk menderm4,” katanya. Beliau memberitahu, mesin ventilat0r ditanggalk4n daripada pes4kit dan dia meningg4l dunia setelah menjalani eksper1men itu selama 54 jam.

K online

Advertisement

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Comment